Page 2 - Glasilo_Dozis
P. 2

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine


    Kazalo                        62 LET DRUŠTVA
    1 – NASLOVNICA
    2 – 62 LET DRUŠTVA                  Ko se ozrem na začetek svoje predsedniške

    3 – DAN ODPRTIH VRAT                 funkcije, nisem pričakoval vseh sprememb, ki
    4 – ALI POZNAMO BONTON?                so se zgodile v mojem mandatu, ne samo v
    5 – TEČAJ SZJ                     našem društvu, temveč na splošno za celotno
    6 – OSNOVNA ŠOLA TONETA PAVČKA            populacijo oseb z izgubo sluha. Pravzaprav je
    8 – V NOVOMEŠKI BOLNIŠNICI              težko strniti svoje razmišljanje v neko kratko
    8 – SKUPINA ZA SAMOPOMOČ NAGLUŠNIH          zgodbo.
                               Ali smo lahko zadovoljni z doseženim? Moje
    9 – DAN ŽENA IN DAN MUČENCEV             mnenje je, da smo lahko. Ne smemo pa
    10 – LETOVANJE V KRANJSKI GORI            zaspati in se prepustiti malodušju. Še ved-

    11 – KULTURNA SKUPINA RUDOLFOVO            no ni tako, kot bi lahko bilo. Prevečkrat smo
    12 – GLEDALIŠKA DELAVNICA               osebe z izgubo sluha na nek način odrin-
    12 – DP V BADMINTONU                 jene in nismo slišane. Čemu tako? Še danes
    13, 14, 15 – DP IN REKREACIJA             je izguba sluha tabu. Ko osebe spoznajo, da
    16 – NAPOVEDNIK, SOFINANCERJI             slabše slišijo, prikrivajo okvaro sebi in drugim.
                               S tem škodujejo tako sebi kot okolici, v kateri
                                    živijo. Ne morem pa mimo tega, da financer-
                               ji na občinski ravni invalidska društva, med
    Izdajatelj:                      njimi tudi naše, enačijo z nekimi ljubiteljski-
    Društvo oseb z izgubo sluha              mi društvi. Bi bilo morda kako drugače, če
    Dolenjske in Bele krajine               bi se osebe z izgubo sluha opogumile in se
    Glavni trg 11,                    pokazale javnosti? Težko je najti pravi odgov-

    8000 Novo mesto                    or. Verjetno bo razmišljanje drugačno, ko bo
                               širša javnost zavestno sprejela dejstvo, da je

    Tel.: 07 333 24 777, 041 340 267           izguba sluha v porastu. Tudi na Dolenjskem
                               in v Beli krajini ni nič drugače. Hrup, glasno

    Spletna stran:                    poslušanje glasbe, bolezni, poškodbe, neka-
    www.gluhinaglušni-dolenjska.net            tera zdravila, starost … Vsi ti dejavniki zman-
                               jšujejo kakovost življenja.
    E-pošta: dgnnm56@gmail.com
                               Zakaj potem vabimo osebe z izgubo sluha v
                               naše društvo? Ker nudimo informacije o teh-
    Uradne ure društva:                  ničnih pripomočkih, ki bistveno izboljšajo

    Ponedeljek 8.00 – 14.00               kakovost življenja in ki jih sofinancira minis-
    Torek     8.00 – 14.00              trstvo, ter o drugih pravicah. »Ja, in kaj društ-
    Sreda     10.00 – 16.00             vo še nudi?«, je kar pogosto vprašanje. Društ-
                               vo je drugi dom oseb z izgubo sluha, ki nudi
    Urejanje, oblikovanje:                druženje, delavnice, predavanja, ekskurzije,
    Geni Močnik, Jasmina Gracar              športno rekreacijo …
                               Naj še opozorim, da smo spremenili ime
    Uredniški odbor: Vladimir Kastelec          društva, ki je do oseb z izgubo sluha bolj pri-
                Jasmina Gracar        jazno. Z novim imenom se poslanstvo društ-
                Geni Močnik          va ni spremenilo. Vabljeni v naše društvene
                               prostore!

    Tisk: Tiskarna Kapušin                                Vladimir Kastelec


                              2
   1   2   3   4   5   6   7