Page 3 - Glasilo_Dozis
P. 3

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine       Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine


    DAN ODPRTIH VRAT


    V Društvu oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine smo 14. 2. 2018 imeli dan odprtih vrat.
    Predstavili smo tehnične pripomočke, ki gluhim in naglušnim olajšujejo komunikacijo. Nekaj
    jih imamo v društvu, ostale, novejše, pa smo si izposodili pri AUDIO BM.
    Predsednik in strokovna delavka sta tehnične pripomočke predstavila obiskovalcem in jim
    razložila, kako se le-ti uporabljajo, pojasnila pa sta tudi, kakšen je postopek za njihovo prido-
    bitev. Preizkusili so lahko indukcijsko zanko, indukcijsko zanko za TV, svetlobni hišni zvonec z
    alarmom, vibracijske ure – budilke, FM sistem. Nad prikazanim so bili zelo zadovoljni.
    Se je pa na podlagi pogovora ugotovilo, da so osebe z izgubo sluha o tehničnih pripomočkih
    in možnostmi, ki jim jih ponuja zakon, slabo seznanjene. Osebe, ki imajo izgubo nad 80 % po
    Fowlerju, so upravičene do subvencije pri nakupu. Vloga se odda na upravno enoto stalnega
    bivališča.
    Odločili smo se, da v tednu naglušnosti, tj. od 7. do 12. 5. 2018, ponovno organiziramo dan
    odprtih vrat ter tako čim več oseb z izgubo sluha seznanimo s tehničnimi pripomočki in pravi-
    cami do le-teh.


                                                    Društvo                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8