Page 4 - Glasilo_Dozis
P. 4

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine


    ALI POZNAMO BONTON?


    V soboto, 24. 2. 2018, nam je gospa Lada Lištvanova v prostorih društva skozi predavanje
    in delavnico prikazala obnašanje po bontonu, torej, kako se spodobno in pravilno vedemo
    v družbi: kako pristopimo k ljudem, jih pozdravimo in komuniciramo z njimi, kako se sedi za
    mizo in obnaša pri jedi. Gospa Lada nam je v teoriji in praksi prikazala uradno in neuradno ob-
    našanje po bontonu. Med udeleženci predavanja je veljalo splošno mnenje, da poznajo pravi-
    la lepega obnašanja. Skozi praktični del pa so prišli do novih spoznanj in se naučili, kakšno
    vedenje je v družbi po bontonu sprejemljivo in kakšno ne.


                                               Vladimir Kastelec


    TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


    V našem društvu so se odločili, da organizirajo tečaj znakovnega jezika. Ker sem si že nekaj
    časa želela naučiti se vsaj osnovnih kretenj, sem se z veseljem prijavila. Tečaj smo imele ob
    ponedeljkih, začel se je 25. 9. 2017 in končal 5. 2. 2018. Na začetku nas je bilo prijavljenih
    sedem, na koncu pa je ostalo pet tečajnic: Mojca, Dunja, Tea, Geni in jaz – Metka. Tečaj je
    vodila Simona Smuk. Bila je dobra predavateljica, zato sem zelo rada hodila na učenje. Vmes
    smo utrjevale znanje s pomočjo spletnih strani in knjig. Ugotovila sem, da ni tako lahko, kot
    je videti, ko se pogovarjajo vešči znakovnega jezika. Tudi Petra je prišla na pomoč in nam po-
    kazala nekaj kretenj. Ugotovile smo, da se le-te razlikujejo od kretenj iz slovarja slovenskega
    znakovnega jezika. Težave so se pojavljale tudi pri kretanju povedi, ker smo jih hotele prevesti
    dobesedno. To pa v znakovnem jeziku ravno ne gre. Na koncu tečaja je bil seveda preizkus
    znanja. Malo smo se ga bale, vendar se je na koncu vse dobro izšlo. Ene bolj uspešno, druge

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9