Page 5 - Glasilo_Dozis
P. 5

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine       Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine


    manj, naredile pa smo ga vse. Predsednik društva Vladimir Kastelec je vsem čestital in izročil
    potrdila o opravljenem tečaju. Za konec smo se še slikale ter si obljubile, da bomo pridobljeno
    znanje čim večkrat uporabljale in ga s tem tudi utrjevale. Človek nikoli ne ve, kdaj mu takšno
    znanje pride prav.
                                               Metka Novakovič
    Sem Tea Potočar. Z znakovnim jezikom sem se prvič spoznala preko ameriške serije Zamenjani
    ob rojstvu (Switched at birth). Znakovni jezik mi je takoj postal zanimiv. Da se tečaj sloven-
    skega znakovnega jezika organizira tudi v Novem mestu, me je obvestila mami, ki z društvom
    poslovno sodeluje. Brez odlašanja sem se prijavila. Konec oktobra sem se prvič odpravila v
    prostore društva, malo s strahom, predvsem pa s pričakovanjem, kako bo tečaj potekal in česa
    se bom naučila. Strahu kmalu ni bilo več, saj sem spoznala nasmejane in prijazne ljudi – svoje
    so-tečajnice. Po začetni tremi, pri predstavljanju, se je po prostoru kmalu slišal smeh. Zelo
    hitro smo se zbližale in skupaj iskale povezave iz vsakdanjega življenja z določeno kretnjo.
    Vsekakor pa smo največ spraševale: »Ali ni ta kretnja podobna tisti?«. Tolmačka Simona Smuk
    nas je hitro uvedla v sistem komuniciranja z gluho ali naglušno osebo. Velikokrat je povedala
    tudi kakšno anekdoto, da smo med učenjem malo sprostile možgane in roke. Nisem pričak-
    ovala, da me bo po dveh urah kretanja enoročne abecede bolela roka! No, je pa kmalu mini-
    lo. Naslednjih dvanajst tednov sem komaj čakala ponedeljke in spoznavanje novih kretenj.
    Nekajkrat nas je med učenjem obiskala tudi Petra Šiler, ki je gluha, tako da smo z njo vadile
    kretnje in pogovor z gluho osebo, kar je zelo pripomoglo, da smo si kretnje hitreje zapomnile.
    Na koncu nas je čakal še zaključni test. Tega smo se sicer bale, a smo ga vse uspešno opravile.
    Iz rok predsednika društva, g. Vladimirja Kastelca, smo z veseljem sprejele potrdilo o opravlje-
    nem tečaju. Rada bi se zahvalila vsem za prijetno družbo, v kateri sem preživela ponedeljkove
    popoldneve. Hvala tudi Simoni in društvu za organizacijo tečaja, s čimer sem dobila možnost,
    da se naučim čudovitega znakovnega jezika. Vem, da ga bom z veseljem uporabljala, in se še
    sama naučila novih kretenj.                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10