Page 6 - Glasilo_Dozis
P. 6

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine


    OSNOVNA ŠOLA TONETA PAVČKA (MIRNA PEČ)


    Gospa Mateja nas je povabila, da gluhoto predstavimo njihovim učencem. V torek, 6. 3. 2018,
    smo učencem Osnovne šole Toneta Pavčka (Mirna Peč) približali življenje gluhih in naglušnih.
    Z nami je bil tudi tolmač Boštjan, saj brez tolmača gluhi ne bi »slišali« vprašanj, ki so jih zastav-
    ljali učenci in učitelj.


    Učenci so bili razdeljeni v tri skupine, vsaki od njih je bilo posebej predstavljeno življenje
    gluhih ter delovanje društva. Jasmina in Marijana sta v znakovnem jeziku povedali pravljico
    Mojca Pokraculja ter pesem Milijon in ena. Učencem sem pokazala enoročno abecedo in na-
    jpogostejše kretnje (hvala, prosim, dober tek, dober dan, lep pozdrav …).
    Povedala sem jim, da je gluhota ena najtežjih invalidnosti – je nevidna invalidnost. Najtežje
    je gluhim, ki ne slišijo že od rojstva. Vzroki, ki vplivajo na izgubo sluha, so: dednost, bolezen
    matere ali otroka v času nosečnosti, težave med porodom, različne bolezni, poškodbe, hrup,
    ropot, način življenja, nekatera zdravila, starost ... Opozorila sem jih, da tudi uporaba ušesnih
    slušalk vpliva na izgubo sluha.
    Pojasnila sem jim, kako se gluhi informirajo, izobražujejo, komunicirajo in na kaj moramo biti
    pozorni, ko komuniciramo z gluho osebo. Ker gluhi dobro berejo z ustnic, je pomembno, da
    jih gledamo v obraz, da govorimo razločno in ne prehitro, da nimamo v ustih hrane ali drugih
    motečih dejavnikov, se čim manj obračamo in ne mahamo z rokami. Če je treba, se jim napiše,
    vendar razumljivo, pri čemer se ne uporabljajo kratice. Prostor mora biti primerno osvetljen,
    ne »skrivamo« se za monitorji ali kakšnimi drugimi predmeti, predvsem pa si je treba vzeti
    malo več časa za komunikacijo.
    Predsednik je prikazal tehnične pripomočke, ki jih za boljše sporazumevanje uporabljajo glu-
    he in naglušne osebe. Mlajši učenci so bili zelo navdušeni nad enoročno abecedo. Vsi so želeli,
    da jim črkujemo njihovo ime. Na koncu pa nam je učenec zaigral na harmoniko.
                                                  Geni Močnik

                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11